Ljepila

Kao i svi proizvodi Chimiver-a,tako i ljepila koja nastaju za Vaše potrebe,obilježavaju kvalitetne i prirodne sirovine,nastale promišljenim odabirom sastavnih komponenti,tako da pruže maksimalnu učinkovitost.Bilo da su u pitanju jednokomponentna ili dvokomponentna,široka paleta proizvoda pokriva svaku primjenu i sve uvjete ljepljenja.


Parketkol

Adesivers

 

ADESIVER 501 EP je epoxidno poliuretansko ljepilo.
Bezvodno i sklono prijanjanju za sve vrste drveta, u
bilo kojoj veličini, bez odgovarajučeg pred polaganja
drvenih štafli na koje se parketni pod zakiva ili lijepi.
Nadalje preporučuje se s obzirom na bezvodnost,
pri postavljanju već složenog parketa, predzavršnog
mozaika (spojenog sa bilokojom vrstom ljepila).

Teh.Podaci(*pdf)

ADESIVER HERCULES je potpuno novo dvokomponentno
ljepilo za parket, sa vrlo niskim nivoom alergične
osjetljivosti. To je slobodna isocijanična smola, aromatični
rastvori, i epoxidnesmole sa MW  700. Posjeduje
nedostižnu reološku moć (moć da prati deformacije
drveta, odnosno elastično je) izuzetnu mekoću i lako se
raznosi. S obzirom da je potpuno bez sadržaja
vode, idealno je za postavljanje tvornički polakiranog
i izkalibriranogparketa, kao i svake vrste drvenog poda
, uključujući i daske bez pripremljanja podloge s drvenim
letvama. Pogodno je za postavljanje parketa na podloge
koje sadrže radijatorske ploče.

Teh.Podaci(*pdf)

ADESIVER 327 PU Poliuretansko dvo-komponentno hipoalergensko ljepilo (9:1),bezvodno, za lijepljenje tradicionalnog i
nedovršenog parketa na ne-upijajuće postojeće podove.
Dobro sjedinjavanje. Boje:hrast i orah.
Pokrivnost:800-1200 g/m2

ADESIVER 164 PUR Poliuretansko jedno-komponentno
hipoalergensko ljepilo,bez vode i otapala. Izvrsno sjedinjavanje
na upijajuće i neupijajuće podove. Odgovarajuće također
za lijepljenje na podlogu sa podnim grijanjem Boje:hrasta i orah. Pokrivnost:900-1500 g / m2.

Teh.Podaci(*pdf)

ADESIVER STE Jednokomponentno, alkoholno-bazirano,
ljepilo, za lijepljenje nedovršenih parketa.
Boja:hrast. Vrijeme sušenja:15 minuta.
Pokrivnost:800-1100 g / m2.

ADESIVER RPM Poliuretansko ekspandirajuće ljepilo
pod pritiskom, za popravak nedovršenog i lakiranog
parketa. Vrijeme vezivanja:15 min.

ADESIVER ULTRA – USKORO!

ParketkolX

PARKETKOLL L je jednokomponentno disperzivno ljepilo. Posebno je napravljeno za ljepljenje drvenih podova. Parkettkoll L jamči ljepljivost koju karkterizira dobra otpornost, dobro držanje i dugotrajna elastičnost

Teh.Podaci(*pdf)

PARKETTKOLL TOP RU je jednokomponentno ljepilo bazirano na sintetičkoj smoli u vodenoj disperziji koje se tretira
sa polivinil alkoholom koji je baziran zaštitnim koloidima koji sadrže prosječni dijametar čestica od 0,5  mikrona.
Ove kemijsko-fizičke karakteristike, zajedno sa posebnim koalascentima, daju PARKETTKOLL-u TOP RU posebnu
“prisnost sa drvetom” pomažući da se ljepilo uvuče u drvene niti koje su tako zaljepljene snažnije nego obično.

Teh.Podaci(*pdf)

PARKETTKOLL LISTONI jednokomponentno ljepilo bazirano na smoli, u vodenoj disperziji, djelomično preporučljivo, za lijepljenje drvenih podnih blokova, djelomice uzduž i poprijeko. U mnogim situacijama PARKETTKOLL LISTONI može zamijeniti dvokomponentno ljepilo. Njegova posebna odlika je vrlo nizak sadržaj vode, što ga čini savršenim za ljepljenje, bez uobičajenog oštećenja nastalih bočnim “dizanjem”. Čak što više plastifikacija polimera prisutnih u sastavu je vrlo pažljivo izabrana, tako da garantira premazu ljepila dugotrajnu “unutarnju elastičnost”.

Teh.Podaci(*pdf)