Najčešća pitanja i odgovori

P. Zašto je odvlaživanje bitno? To je samo dodatni trošak.

O. Pri građenju objekata,gdje se koristi beton i drugi materijali bazirani na cementu,jasno je da se koristi voda,i to u ne malim količinama.Sama po sebi nije štetna dok se ne počnu ugrađivati materijali porozne prirode,bazirani na drvetu,gipsu,vapnencu i slično.Ugradnjom takvih materijala,dok se vlaga još nalazi u zidovima i podu,činimo svjesnu kumulativnu štetu.Naime,nakon ugradnje npr. parketa (jer su u najtješnjem dodiru sa podom),a koji je još k tome živi materijal (biljka) i vrlo porozan,nakon postavljanja, brušenja i lakiranja,zatvaramo svaku mogućnost izlasku vlage iz poda.Vlaga vremenom prolazi kroz parket,dolazi do sloja laka,kroz koji se ne može probiti,te se akumulira u parketu koji se vremenom počinje nadimati i izvijati.Dakle,šteta je načinjena,trošak nemjerljivo veći od troška nastalog isušivanjem.

P. Radovima su zadani rokovi.Kako da ispoštujemo ugovor?

O. Nažalost,u današnje doba industrijske gradnje,vrijeme izvršenja postaje bitnije (radi investiranog novca),nego kvaliteta finalnog proizvoda,a cijenu plaća krajnji korisnik(kupac).Rješenje je obostrano razumijevanje problema kod kooperanata.Potrebno je zadati razuman i objektivni rok u kojem se svi segmenti posla mogu kvalitetno obaviti.Investitorima je potrebno staviti na uvid sve relevantne činjenice koje na kraju krajeva koriste svima pa i njima samima.

P. Pa,beton se isušio…?

O. Površina betona se prilično brzo suši,no riječ je samo o površini.Beton je vrlo gust materijal,pa je potrebno i godinu dana da bi došlo do potpunog isušivanja.U početku isušivanje napreduje brzo,ali se to vremenom usporava.(Napomena: riječ je o prirodnom isušivanju)

P. Kako funkcionira aparat za odvlaživanje?

O. U suštini,aparat za odvlaživanje je mehanizmom sličan klima-uređaju,dakako prilagođen teškim radnim uvjetima,manjom potrošnjom el.energije i integriranim sustavom za prikupljanje kondenzirane vode.Za razliku od aparata koji zagrijavaju zrak na bazi struje ili plina,koji time isparavaju vlagu,koja se kondenzira po svim površinama a ne sakupljaju je,odvlaživači ne griju zrak,a vlagu usisavaju i kondenziraju je u integriranom kanistru,koji se redovito prazni.

P. Što dobivamo time?

O. Prije svega,prostor može biti u potpunosti zatvoren,a time je omogućeno obavljanje suhih radova (bez upotrebe vode),ušteda u energiji (ne proizvodi se toplina),potpuno isušivanje koje garantira daljnje kvalitetne radove i ušteda novca,što i nije posljednje

P. Da li je to pouzdano odvlaživanje?

O. U potpunosti.Osim u slučaju da vlaga ima svoj neprestani izvor (loša izolacija,napuknute vodovodne instalacije i sl.)