Impressum

Arkada interijeri d.o.o.

Sjedište: Savska 25; 32100 Mirkovci, HR, OIB 75865428162

Ured: Harambašićeva 10; 10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 2334 777 fax: +385 1 2330 475
Direktor: Sandra Miličić

Upisano u Trgovački sud u Osijeku; MBS 030108046

Temeljni kapital: 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti